Mã tiền tố (prefix-free binary code)
Mã tiền tố (prefix-free binary code)

Để mã hóa các kí hiệu (kí tự, chữ số, ...) ta thay chúng bằng các xâu nhị phân, được gọi là từ mã c...

Đọc thêm
 
Top