IEEV

Chúng tôi không quan tâm thứ bạn có, chúng tôi cần cái bạn muốn chia sẻ.

Albert Einstein

Information is not knowledge

H. Jackson Brown Jr.

Don’t forget that a person’s greatest emotional need is to feel appreciated.

H. Jackson Brown Jr.

Life doesn't require that we be the best, only that we try our best.

Susanne K. Langer

If we would have new knowledge, we must get a whole world of new questions.

Thứ Năm, ngày 11 tháng 3 năm 2010

Facial Recognition using Eigenfaces: Obtaining Eigenfaces - Aron Yu

- Tác giả: Aron Yu, Catherine Elder, Jeff Yeh, Norman Pai
- Nhà xuất bản: The Connexions
- Năm xuất bản: 2009
Tài liệu giới thiệu phương pháp tính EigenFaces. Tài liệu trình bày dễ hiểu, rỏ ràng giúp người đọc tiếp cận vấn đề nhanh trong lĩnh vực nhận dạng khuôn mặt.Binh Nguyen - Bioz

Thứ Tư, ngày 10 tháng 3 năm 2010

Ý tưởng sử dụng mảng động (Dynamic Array)

Khi làm việc với cấu trúc dữ liệu mảng, một vấn đề thường xảy ra là kích thước của nó không thể được thay đổi trong suốt quá trình chạy của chương trình sau khi vùng nhớ đã được cấp phát. Không có một giải pháp triệt để nào cho nhược điểm này, ngoại trừ một số kiểu dữ liệu cao cấp chỉ được hỗ trợ bởi các nền tảng mới như List trong .Net. Tuy nhiên vì chúng tôi hướng tới việc triển khai thuật tóan trên nền C do đó một giải pháp nhằm quản lý dung lượng lưu trử của mảng sẽ được đề xuất.

Chi tiết ý tưởng

Ý tưởng khá đơn giản. Ứng dụng sẽ cấp phát một lượng bộ nhớ nhất định cho mảng dữ liệu và ngầm định một cách logic chia nó thành 2 phần. Một phần chứa dữ liệu hiện sử dụng và phần khác là không gian trống. Khi khởi tạo ban đầu tòan bộ không gian nhớ là trống. Trong quá trình thuật tóan hay chương trình chạy, ranh giới phân biệt giữa vùng đang sử dụng và vùng trống sẽ thay đổi liên tục. Trong trường hợp không đủ vùng trống để sử dụng, vùng nhớ cấp phát cần được mở rộng bằng cách tạo ra mảng mới có kích thước lớn hơn và chép nội dung từ mảng củ vào vùng nhớ mới được cấp phát lại.Hình dưới đây biểu diển cho mô hình này:

Từ lý giải trên, trong thực hành chúng ta dể dàng nhận ra việc cần phải khai báo một con trỏ và cấp phát bộ nhớ, cũng như khởi tạo giá trị trống cho nó. Mặt khác cũng cần một biến lưu giữ vị trí biên của vùng đang được sử dụng và vùng nhớ còn trống. Khi giá trị biên lọt ra ngòai kích thước mảng thì cũng là lúc cần cấp phát lại vùng nhớ to hơn cho mảng.
Đây là kỉ thuật được sử dụng rất nhiều trong quá trình triển khai thuật toán, dù không có gì khó tuy nhiên tôi thấy cũng cần nhắc tới. Hy vọng sẽ giúp ích cho những người mới!


Binh Nguyen - Bioz