Top Ad unit 728 × 90

Latest news

recent

Sắp xếp chọn (Selection sort)

Selection sort là một thuật toán sắp xếp khá đơn giản nhằm cải tiến tốc độ cho bubble sort. Nó làm việc bằng cách đầu tiên tìm phần tử nhỏ nhất trong tập dữ liệu bằng cách tìm kiếm tuyến tính và hoán đổi vị trí phần tử đó với phần tử đầu tiên trong tập dữ liệu, sau đó tìm phần tử nhỏ nhất thứ hai bằng cách duyệt trong phạm vi các phần tử còn lại trừ phần tử đầu đã xếp xong, và cứ như thế. Selection sort là thuật toán duy nhất xét về thời gian chạy so với các thuật toán khác không bị ảnh hưởng bởi tình trạng thứ tự của dữ liệu đầu vào, nó luôn thực hiện cùng số lượng các thao tác do cấu trúc đơn giản của mình.
Binh Nguyen - Bioz
Sắp xếp chọn (Selection sort) Reviewed by Bioz on 9:17:00 AM Rating: 5

No comments:

chia sẻ cho chúng tôi ý tưởng hay khó khăn của bạn ...

All Rights Reserved by IEEV © 2009 - 2016
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.