Top Ad unit 728 × 90

Latest news

recent

Trình biên dịch mặc định trong Linux


Nguồn từ: Internet

Trong môi trường Linux (ở đây tôi dùng Ubuntu bản Server) thường có sẵn các trình biên dịch, thông thường mặc định là gcc-x.x với x.x là số version. Hầu hết các tập tin cấu hình biên dịch ( make file ) đều có các lựa chọn hoặc dùng trình biên dịch mặc định, hoặc chỉ định bằng tay trình biên dịch thông qua tham số. Tuy nhiên vì quá trình chỉ định trình biên dịch bằng tay đôi khi khá rắc rối, bởi vậy trong nhiều trường hợp ta có thể làm lụi bằng cách thay đổi trình biên dịch mặc định của môi trường thành trình biên dịch ta mong muốn dùng, sau đó sử dụng câu lệnh make mặc định cho đơn giản.

Các trình biên dịch sau khi install thường được đặt tai /usr/bin.

- Để xem thông tin các trình biên dịch:
$ ls /usr/bin
- Xem các liên kết symbol link sẵn có
$ cd /usr/bin

$ ls -l gcc* cpp g++
ta sẽ thấy cái đại diện liên kết tương ứng với các trình biên dịch.
lrwxrwxrwx 1 root root 7 sep 18 14:02 cpp -> cpp-4.8

lrwxrwxrwx 1 root root 7 abr 22 2013 g++ -> g++-4.8

lrwxrwxrwx 1 root root 7 sep 18 14:02 gcc -> gcc-4.8
- Xóa bỏ các đại diện liên kết mặc định đang có
$ sudo rm /usr/bin/cpp /usr/bin/gcc /usr/bin/g++
- Tạo liên kết mới tới các trình duyệt ta cần dùng, ví dụ ở đây ta muốn dùng các trình biên dịch cho ARM.
$ sudo ln -s /usr/bin/arm-linux-gnueabi-cpp-4.7 /usr/bin/cpp

$ sudo ln -s /usr/bin/arm-linux-gnueabi-gcc-4.7 /usr/bin/gcc

$ sudo ln -s /usr/bin/arm-linux-gnueabi-g++-4.7 /usr/bin/g++

- Trong tình huống muốn trả lại hiện trạng mặc định ban đầu
$ sudo rm /usr/bin/cpp /usr/bin/gcc /usr/bin/g++

$ sudo ln -s /usr/bin/cpp-4.8 /usr/bin/cpp

$ sudo ln -s /usr/bin/gcc-4.8 /usr/bin/gcc

$ sudo ln -s /usr/bin/g++-4.8 /usr/bin/g++


Binh Nguyen - Bioz 
Trình biên dịch mặc định trong Linux Reviewed by Bioz Nguyen on 12:45:00 AM Rating: 5

No comments:

chia sẻ cho chúng tôi ý tưởng hay khó khăn của bạn ...

All Rights Reserved by IEEV © 2009 - 2016
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.