Top Ad unit 728 × 90

Latest news

recent

Raspberry Pi và Vài Ghi Chú

Nguồn từ: Raspberry.org

- Board và phụ kiện dành cho Raspberry Pi:

https://www.raspberrypi.org/products/

- Tải về hệ điều hành cho Raspberry PI ( có nhiều phiên bản khác nhau, phục vụ các nhu cầu khác nhau, phiên bản chính là Raspbian Jessie, những lưu ý ở đây dựa trên phiên bản này ) tại:

https://www.raspberrypi.org/downloads/

- Hệ điều hành sau khi tải về, giải nén để có tập tin ảnh xxx.img.

- Dùng công cụ xử lý thẻ nhớ SDFormatter để format thẻ nhớ:

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/

- Dùng công cụ Win32BitImager để burn ảnh hệ điều hành vừa tải vào thẻ nhớ:

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

- User mặc định của Raspberry PI là: [ ID: pi ] [ PASS: raspberry ]

- Câu lệnh bật giao diện cấu hình cho raspberry pi là: sudo raspi-config

- Chọn để full fill OS partition cho toàn bộ SD Card (Mặc định raspberry pi chỉ sử dụng 1 phần dung lượng SD card cho hệ điều hành, dễ dẫn tới thiếu khi thực hiện cài nhiều ứng dụng) bằng cách bật giao diện cấu hình, từ menu chọn Advanced Option => Expand Filesystem ...

- Bật dịch vụ SSH bằng cách mở giao diện cấu hình, từ menu chọn Interfacing Options => SSH ... từ đó bạn có thể đăng nhập vào console của raspberry pi từ máy tính qua các ứng dụng như xshell với IP là IP của board, user là pi mặc định.

- Mặc định Raspberry-Pi dùng giao diện bàn phím English (UK) do vậy sẽ có một số phím gõ không ra như mong muốn nếu bạn dùng khác chuẩn bàn phím, muốn chuyển sang English (US - thường VN hay dùng), bật giao diện cấu hình, từ, menu chọn Localisation Options => Change Keyboard Layout => Generic 105-key (Intl) PC => Other => English (US) ....

- Cài đặt samba để chuyển file từ PC vô board dễ dàng:
sudo apt-get update
sudo apt-get install samba samba-common-bin
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Sửa vài thông tin trong tập tin cấu hình samba như sau:
workgroup = WORKGROUP
wins support = yes
và thêm vào như sau
[pishare]
comment = Raspberry Pi
path = /home/pi
browseable = Yes
writeable = Yes
only guest = no
create mask = 0777
directory mask = 0777
public = yes
Nội dung thêm như trên hàm ý là tôi muốn share thư mục /home/pi (thư mục chính mặc định của user pi) với tên đại diện (alias) là pishare để bất kỳ ai cũng có thể truy cập mà không cần thông tin bảo mật.

Nếu bạn muốn đòi thông tin bảo mật mỗi khi truy cập thì bạn sửa public = no, và bạn phải gán quyền truy cập cho user bạn cho phép, ví dụ tôi muốn cho phép user pi truy cập: sudo smbpasswd -a pi

từ đây bạn có thể truy cập vào thư mục /home/pi từ PC theo đường dẫn: \\[ IP ]\\pishare và đăng nhập với thông tin của user pi. Nếu bạn muốn share thêm thư mục khác thì bạn chỉ cần copy và thêm nội dung tương tự như trên, sửa tên ánh xạ, đường dẫn.

Khởi động lại Samba: sudo service smbd restart

- Kiểm tra USB webcam có được nhận không, trước tiên gỏ: lsusb nếu có thì tên nhà sản xuất webcam sẽ xuất hiện trong danh sách các thiết bị đang dùng USB. Tiếp theo gỏ ls /dev và tìm device video0 có hay không, nếu có thì USB Webcam của bạn đã được Raspberry PI nhận diện.

- Với Raspberry Pi 3+, có tích hợp wifi:

 • Nếu bạn cần liệt kê ra tất cả các nguồn phát wifi sẵn có, hay kiểm tra card wifi hoạt động hay không: sudo iwlist wlan0 scan
 • Để thêm mạng wifi bạn muốn kết nối ta vào tập tin:  sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf sau đó thêm vào dòng nội dung:
  network={
          ssid="wifiName"
          psk="wifiPassword"
  }
 • Khởi động lại board: sudo reboot
 • Kiểm tra lại để chắc chăn wifi đang làm việc: ifconfig wlan0
- Để một script tự chạy trong quá trình khởi động của Raspberry PI, thêm dòng chạy script đó trong tập tin /etc/rc.local. Ví dụ đoạn script cần chạy là tập tin python scriptname.py(sleep 10;python scriptname.py)&

- Trong quá trình viết script cho linux hay raspberry pi, đôi khi ta tạo ra tập tin .sh ở window sau đó mới copy vào linux, việc này sẽ gây ra lỗi về định dạng. Trong raspberry pi dùng: dos2unix [tên tập tin script] để chuyển định dạng file. Để cài đặt chương trình dos2unix: sudo apt-get install dos2unix

- Cài đặt Node JSNPM cho raspberry PI:
 • sudo apt update
 • sudo apt install curl gnupg2 -y
 • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
 • sudo apt install nodejs -y
 • sudo apt install npm -y
- Build và cái đặt FFMPEG cùng với CODEC x264 từ mã nguồn
 • git clone --depth 1 git://git.videolan.org/x264
 • cd x264
 • ./configure --host=arm-unknown-linux-gnueabi --enable-static --disable-opencl
 • make -j 4
 • sudo make install
 • git clone --depth=1 git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git
 • cd ffmpeg
 • ./configure --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
 • make -j4
 • sudo make install
- Build và cài đặt FFMPEG từ bản binary
 • sudo su -
 • cd /usr/local/bin
 • mkdir ffmpeg
 • cd ffmpeg

  Tìm các bản build thích hợp của ffmpeg tại

  http://johnvansickle.com/ffmpeg/
  http://ffmpeg.gusari.org/static/64bit/
  http://www.ffmpeg.org/download.html#build-linux
 • wget https://s3.amazonaws.com/cloudcamio/ffmpeg-release-armhf-32bit-static.tar.xz
 • tar xf ffmpeg-release-64bit-static.tar.xz
 • ./ffmpeg-release-64bit-static/ffmpeg -version
 • mv ./ffmpeg-release-64bit-static/* ./

  Tạo liên kết để có thể chạy ffmpeg tại mọi nơi
 • ln -s /usr/local/bin/ffmpeg/ffmpeg /usr/bin/ffmpeg
 • ln -s /usr/local/bin/ffmpeg/ffprobe /usr/bin/ffprobe
(Cont)

Bioz Nguyen
Raspberry Pi và Vài Ghi Chú Reviewed by Bioz Nguyen on 10:49:00 PM Rating: 5

No comments:

chia sẻ cho chúng tôi ý tưởng hay khó khăn của bạn ...

All Rights Reserved by IEEV © 2009 - 2016
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.