Top Ad unit 728 × 90

Latest news

recent

Lấy Giá Trị từ Chuỗi

Mô tả bài toán:

Cho một chuỗi biểu diễn một giá trị đặc biệt nào đó. Sau đây là cách tính giá trị của nó:

- Bắt đầu duyệt tuần tự từng ký tự của chuỗi từ trái sang phải.
- Nếu gặp 1 ký tự số, cộng nó vào giá trị tổng.
- Nếu gặp 1 ký tự 'x', loại bỏ nó và lùi lại 2 vị trí.

Cứ như thế cho tới khi gặp ký tự cuối cùng của chuỗi.
Ví dụ, chuỗi '123x456' sau khi xử lý sẽ có giá trị tổng là 26.

Đề Bài: 

Hãy tính giá trị tổng của chuỗi:

"93752xxx746x27x1754xx90x93xxxxx238x44x75xx08750
912738x8461x8759383xx328x4x4935903x6x55503605350
04x0xx945958961296x267x8842xxx5x6xx61x4x48482x80
xxx83316843x7x4x83x9521731xxx25x51xx457x6x5x9698
222x771237745034x5133592x27xx8x87xx35221x36x0x50
x23x7x63x998418xx"


Đáp số: 1492

Xử lý bài toán bằng C:Ghi chú:

- Bài toán và Đề được tham khảo từ http://www.hacker.org/
- Đáp án và lời giải thuộc về Bioz Nguyen và IEEV.Binh Nguyen - Bioz
Lấy Giá Trị từ Chuỗi Reviewed by Bioz Nguyen on 9:39:00 AM Rating: 5

No comments:

chia sẻ cho chúng tôi ý tưởng hay khó khăn của bạn ...

All Rights Reserved by IEEV © 2009 - 2016
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.