Top Ad unit 728 × 90

Latest news

recent

Khởi đầu với MEAN trên Windows

Nguồn từ: Internet
MEAN: là một bộ các công nghệ đồng bộ dùng phát triển ứng dụng web hoàn thiện với ngôn ngữ Java script, chúng cung cấp đầy đủ hạ tầng, công cụ từ cơ sở dữ liệu, lập trình phía client, server. Bao gồm 4 thành phần chính là MongoDB ( cơ sở dữ liệu NoSQL ), ExpressJS ( framework javascript dùng trên server hỗ trợ NodeJS ), Angular JS ( framework javascript dùng cho phía client ), NodeJS ( Hệ thống hỗ trợ phiên dịch và các thư viện nền cho ngôn ngữ javascript trên phía server ) cùng nhiều thư viện và thành phần đi kèm. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cài đặt toàn bộ gói công cụ này trên môi trường Window.

1. MongoDB

- Tải bản mới nhất tại đây.
- Install theo hướng dẫn mặc định, chương trình sẽ được lưu tại (64 bit):
c:\Program Files\MongoDB\Server\3.2\
trong đó 3.2 là phiên bản của MongoDB và các ứng dụng của MongoDB tập trung trong thư mục bin. Để thuận tiện trong việc gọi chạy MongoDB từ cmd console, chúng ta thêm đường dẫn c:\Program Files\MongoDB\Server\3.2\bin vào biến môi trường PATH.
- Tạo tập tin mongo.config có nội dung như sau và lưu tại nơi nào đó mà bạn muốn, tôi lưu tại D:\develop_area\mongodb\mongo.config

##store data here
dbpath=D:\develop_area\mongodb\data

##all output go here
logpath=D:\develop_area\mongodb\log\mongo.log

##log read and write operations
diaglog=3

tập tin config này sẽ cấu hình đường dẫn chứa data, log cho MongoDB khi chạy.

- Chạy chương trình console của Microsoft: cmd.
- Từ giao diện của cmd chạy MongoDB như một ứng dụng thông thường bằng cách gõ: mongod --config D:\develop_area\mongodb\mongo.config
- Mở một cửa sổ console khác và gõ mongo để chạy MongoDB shell.
- Nếu bạn chạy MongoDB theo cách của một ứng dụng thông thường như trên, khi bạn tắt cmd MongoDB cũng tắt theo và khi bạn đã chạy MongoDB bạn không còn dùng cmd được nữa. Chính vì sự bất tiện đó mà ta nên chạy MongDB dưới chế độ service.
- Cài đặt MongoDB như là service: mongod --config D:\develop_area\mongodb\mongo.config --install
- Chạy MongoDB: net start mongodb
- Tắt MongoDB: net stop mongodb
- Xóa MongoDB service: mongod --remove
- Để thuận tiện hơn trong việc quản lý database, ta cài đặt thêm công cụ hỗ trợ ví dụ: Robomongo

- Một vài câu lệnh tham khảo:

    + mongodump --host [host] --port [port] --username [username] --password [password] --out [output directory - ex. d:\develop_area\mongodb\backup\] --collection [collection name] --db [database name]
    + mongorestore --host [host] --port [port] --username [username] --password [password] [input directory - ex. d:\develop_area\mongodb\backup\]
    + mongoimport --host [host] --port [port] --username [username] --password [password] --collection [collection name] --db [database name] --file [json file path]
    + mongoimport --host [host] --port [port] --username [username] --password [password] --collection [collection name] --db [database name] --type cvs --headerline --file [cvs file path]
    + mongoexport --host [host] --port [port] --username [username] --password [password] --collection [collection name] --db [database name] --out [json file path]


2. Node.JS

- Tải bản mới nhất tại đây.
- Chạy Installer, theo các tùy chọn mặc định.
Nguồn từ: Internet
- Chạy cmd, gõ node -vnpm -v để kiểm tra phiên bản và chắc chắn node đã được cài thành công.
- npm là một công cụ rất quan trọng đi cùng trong bộ nodejs, nó được dùng để quản lý, cài đặt các thư viện, module, tiện ích hoạt động trong môi trường của nodejs.
- Tạo tập tin, hellonode.js với nội dung là dòng mã:  console.log('Node is installed!');
- Từ giao diện cmd, gõ node hellonode.js để chạy ứng dụng đầu tiên.

3. GIT

- Tải bản mới nhất tại đây.
- Đây là công cụ dùng quản lý và tải về các mã nguồn, thư viện lưu theo chuẩn GIT. Thông thường nó được tích hợp sẵn trong linux, trong môi trường window ta phải cài đặt. GIT cần thiết cho việc chạy các công cụ quản lý khác như Bower.
- Quá trình cài đặt tiến hành theo các bước mắc định, sau khi thành công thì từ cửa sổ cmd, gõ git --version để kiểm tra kết quả.

4. Các công cụ, kèm theo

- Postman client: công dùng để test các API RESTful hay web service. Có thể dùng phiên bản dành cho laptop hoặc phiên bản addin của chrome.

- Bower: Là công cụ quản lý các thư viện dùng hỗ trợ phát triển ứng dụng phía client, frontend. Bower chạy trên môi trường của nodejs, là một thành phần mở rộng của nodejs. Mặc định Bower sẽ lưu nội dung nó quản lý vào thư mục bower_components tại vị trí chạy. Tuy nhiên đường dẫn này có thể được thiết lập tùy ý qua tập tin .bowerrc ví dụ như:

{
    "directory": "public/lib"
}

Ngoài ra Bower quản lý danh sách các thư viện cần cho phát triển dự án bằng tập tin bower.json. Ví dụ có nội dung như sau: 

{
    "name": "app-name",
    "version": "0.0.1",
    "dependencies": {
         "sass-bootstrap": "~3.0.0",
         "modernizr": "~2.6.2",
         "jquery": "~1.10.2"
    },
    "private": true
}

Một vài câu lệnh phổ biến với bower :

# tải về danh sách các thư viện trong bower.json 
\> bower install

# tải về 1 package và thêm thông tin nó vô bower.json 
\> bower install <package> --save

# tải về 1 package với version cụ thể và thêm nó vào bower.json 
\> bower install <package>#<version> --save

# gở bỏ một package ra khỏi hệ thống
\> bower uninstall <package>

# khởi tạo giá trị ban đầu cho bower.json từ việc phân tích tự động
\> bower init

# tương tự như các thao tác install ở trên ta có update
\> bower update

# liệt kê các thư viện đã được cài đặt
\> bower list

- npm: là thành phần cài đặt cùng với nodejs, đây là công cụ quản lý các thư viện, tiện ích chạy trong môi trường của nodejs. Giống như bower, npm lưu các thành phần nó quản lý ở một thực mục mặc định là node_modules, và cũng quản lý danh sách các tài nguyên nó quản lý thông qua một tập tin có tên gọi là package.json với nội dụng đại loại như sau:

{
      "name": "starter-node-angular",
      "main": "server.js",
      "dependencies": {
           "express" : "~4.5.1",
           "mongoose" : "~3.8.0",
           "body-parser" : "~1.4.2",
           "method-override" : "~2.0.2"        
      }
}

Một vài câu lệnh phổ biến với npm, tùy chọn -g là nhằm xác định package được cài dùng cho global hay chỉ cho riêng dự án, tại thư mục hiện hành:

# tải về danh sách các thư viện trong package.json 
\> npm install

# tải về 1 package và thêm thông tin nó vô package.json 
\> npm install <package> --save

# tải về 1 package với version cụ thể và thêm nó vào package.json 
\> npm install <package>#<version> --save

# gở bỏ một package ra khỏi hệ thống
\> npm uninstall <package>

# khởi tạo giá trị ban đầu cho package.json từ việc phân tích tự động
\> npm init

# tương tự như các thao tác install ở trên ta có update
\> npm update

# liệt kê các thư viện đã được cài đặt
\> npm list

- grunt: công cụ tự động hóa các thao tác trong quá trình phát triển như test, biên dịch, chạy ...grunt là thành phần chạy trên nền nodejs, nó giúp tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh sự tiện dụng trong xây dựng ứng dụng.

vì  bowergrunt đều là thành phần tiện ích của nodejs nên chúng được quản lý bởi npm, cài đặt bằng cách: npm install -g bower grunt grunt-cli

5. Dự án và cấu hình

Sau khi các công cụ đã được cài đặt đầy đủ, vấn đề còn lại là bắt đầu từ đâu để xây dựng dự án. Như đã biết mã nguồn được xây dựng trên nền của các framework như express, angular, jquery ... thành phần nào thuộc về giao diện thì quản lý bởi bower ta cần tạo bower.json, thành phần nào thuộc về xử lý trên server thì quản lý bởi npm ta cần tạo package.json, sau đó dùng hai công cụ này mà tải về vị trí thích hợp. Rồi cấu trúc dự án sẽ như thế nào, làm sao kết hợp các framework này, dùng mô hình MVC hay "ABC", sự tách bạch giao diện với xử lý, routing ... điều này đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên thật may mắn vì hiện người ta đã xây dựng sẵn các bộ cấu hình chuẩn (Full Stack), hay công cụ để generate khung dự án với sẳn các script, chuẩn mà ta chỉ cần tải về giải nén và chạy npm, bower để lấy về hoàn chỉnh các thư viện theo cấu hình đó và theo khung mẫu mà phát triển tiếp. Bốn bộ full stack khá nổi tiếng hiện nay về MEAN là nodejs.io, MEAN Boilerplate, Meteor và Meanjs.org, hai generator cũng quen thuộc không kém là Yeoman generator và AngularJS Full-Stack generator.


Binh Nguyen - Bioz


Khởi đầu với MEAN trên Windows Reviewed by Bioz Nguyen on 11:49:00 PM Rating: 5

No comments:

chia sẻ cho chúng tôi ý tưởng hay khó khăn của bạn ...

All Rights Reserved by IEEV © 2009 - 2016
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.