Top Ad unit 728 × 90

Latest news

recent

Tạo tập tin .CAB

Tập tin .CAB là tập tin dùng để đóng gói các ActiveX (tương tự như Applet, flash ...) trong các website. Tập tin này thông thường chứa các tập tin DLL, .inf, và các dữ liệu sẽ được cài đặt, đăng lý vào máy tính khi trang web được tải về. Để tạo ra tập tin .CAB trước tiên ta phải chuẩn bị các tập tin nội dung sẵn sàng, sau đó chép chúng vào cùng một thư mục. Trong thư mục đó ta tạo một tập tin có đuôi .ddf (lưu dưới định dạng ansi) với nội dung tương tự như sau:

;*** Makecab Directive file example
;
.OPTION EXPLICIT
.Set CabinetNameTemplate=IPNCWebDlls.CAB
.set DiskDirectoryTemplate=CDROM
.Set CompressionType=MSZIP
.Set UniqueFiles="OFF"
.Set Cabinet=on
.Set MaxDiskSize=5242880 ;the max size of all files which are included in CAB
"GoDBATL.dll"
"gdobridge.dll"
"gffx.dll"
"FFMPEG_LICENSE.txt"
"Gipnc.inf"
;
;***

trong đó, đằng sau ";" là những ghi chú, đằng sau "." là các thiết lập chỉ định, cuối cùng là danh sách tập tin cần đóng gói. Ví dụ ở trên ta có tên tập tin .CAB sau khi đóng gói sẽ có tên là IPNCWebDlls.CAB, kích thước tối đa của tất cả các tập tin cần đóng gói là 5MB = 5242880Bytes, danh sách các tập tin cần đóng vào .CAB gồm 5 tập tin là GoDBATL.dll, gdobridge.dll, gffx.dll, FFMPEG_LICENSE.txt, Gipnc.inf.

[Nguồn từ: IEEV] Tạo tập tin .CAB 
Trong window, mở chương trình console: CMD.exe ( window 10, click vào biểu tượng window, gỏ cmd và enter). Trong giao diện console, di chuyển dấu nhắc tới thư mục đang chứa tập tin .ddf và các tập tin cần đóng CAB. Gõ dòng lệnh: MAKECAB /F IPNCWebDlls.ddf để tạo tập tin IPNCWebDlls.CAB. Tập tin .CAB tạo ra sẽ được chứa trong một thư mục con mới xuất hiện trong cùng thư mục hiện hành, trong hình trên đó là thư mục "681984000".
Binh Nguyen - Bioz  
Tạo tập tin .CAB Reviewed by Bioz Nguyen on 11:41:00 PM Rating: 5

No comments:

chia sẻ cho chúng tôi ý tưởng hay khó khăn của bạn ...

All Rights Reserved by IEEV © 2009 - 2016
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.