Top Ad unit 728 × 90

Latest news

recent

.htaccess Bảo Vệ Webpage


Đôi khi chúng ta làm một website nhưng không muốn tất cả mọi người đều truy cập vào được mà chỉ cho phép những người có mật khẩu thôi. Một trong những giải pháp đơn giản là dùng .htaccess.
Chúng ta cần chuẩn bị 2 tập tin:
  • .htaccess
  • .htpasswd
nội dung của tập tin .htaccess:
AuthUserFile /path/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName “Login”
Require valid-user
/path/.htpasswd có path tùy theo server. Có thể tìm đường dẫn này bằng đoạn code php:
<?php
$dir = dirname(__FILE__);
echo "<p>Đường dẫn đầy đủ tới thư mục hiện hành: " . $dir . "</p>";
echo "<p>Đường dẫn đầy đủ tới tập tin .htpasswd nếu đặt trong thư mục này: " . $dir . "/.htpasswd" . "</p>";
?>
tạo ra một tập tin test.php với nội dung trên và copy vào thư mục có trang web cần bảo vệ sau đó dùng web browser để truy xuất tới nó: http:// web uri /test.php bạn sẽ thấy đường dẫn mình cần.

nội dung tập tin .htpasswd có dạng username:[password được mã hóa] ví dụ: bioz:37fhlicHpYO/g
có thể tạo ra nội dung này bằng công cụ online: http://www.4webhelp.net/us/password.php

Sau khi hoàn tất thì copy 2 tập tin vào thư mục web cần bảo vệ. Từ đó mỗi khi muốn truy cập vào webpage trong thư mục này người dùng phải nhập username và pass chính xác.


Bioz Nguyen.htaccess Bảo Vệ Webpage Reviewed by Bioz Nguyen on 4:09:00 PM Rating: 5

No comments:

chia sẻ cho chúng tôi ý tưởng hay khó khăn của bạn ...

All Rights Reserved by IEEV © 2009 - 2016
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.